Dịch vụ xây dựng Haravan Hara Plus +

Với kinh nghiệm trên 2 năm trong ngành thương mại điện tử cũng như trong công tác hỗ trợ sử dụng dịch vụ Haravan. Liêm MKT đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm để xây dựng và vận hành một online store đúng nghĩa.

Dịch vụ Hara Plus + của Liêm MKT sẽ giúp bạn dễ dàng triển khai hệ thống Haravan trơn tru và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hara Plus + Standard:

 • Website miễn phí theo lĩnh vực tùy chọn tự backup dữ liệu
  • Website có hiệu lực trong 3 tháng
   • Tặng kèm domain.com
   • Tặng kèm hosting
  • Đào tạo quản lý website miễn phí
   • Tặng thêm 3 tháng sau khi hoàn tất khóa đào tạo
 • Lên quy trình xây dựng hệ thống Omnichannel
  • Hướng dẫn xây dựng Fancebok Fanpages
  • Hướng dẫn xây dựng các sàn TMDT
  • Hướng dẫn tạo tồn kho sản phẩm
  • Hướng dẫn tạo gian hàng POS
  • Hướng dẫn gắn LiveChat Facebook vào Website
  • Hướng dẫn tạo tài khoản trên các nhà vận chuyển
  • Hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán Online
 • Lên ý tưởng vận hành hệ thống
  • Đồng bộ Facebook Fanpages
  • Đồng bộ đơn hàng từ các sàn thương mại điện tử
  • Đồng bộ tồn kho FBShop/TMDT/Website/POS
  • Đồng bộ tin nhắn từ Facebook và Website
  • Đồng bộ các nhà vận chuyển
  • Đồng bộ các cổng thanh toán Online
 • Training vận hành hệ thống
  • Training vận hành đơn hàng
  • Traning vận hành quản lý tin nhắn
  • Training vận hành quản lý tồn kho
  • Training vận hành quản lý vận chuyển

Hara Plus + Pro:

 • Website miễn phí theo lĩnh vực tùy chọn tự backup dữ liệu
  • Website có hiệu lực trong 3 tháng
   • Tặng kèm domain.com
   • Tặng kèm hosting
  • Đào tạo quản lý website miễn phí
   • Tặng thêm 3 tháng sau khi hoàn tất khóa đào tạo
 • Lên quy trình xây dựng hệ thống Omnichannel
  • Hướng dẫn xây dựng Fancebok Fanpages
  • Hướng dẫn xây dựng các sàn TMDT
  • Hướng dẫn tạo tồn kho sản phẩm
  • Hướng dẫn tạo gian hàng POS
  • Hướng dẫn gắn LiveChat Facebook vào Website
  • Hướng dẫn tạo tài khoản trên các nhà vận chuyển
  • Hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán Online
 • Lên ý tưởng vận hành hệ thống
  • Đồng bộ Facebook Fanpages
  • Đồng bộ đơn hàng từ các sàn thương mại điện tử
  • Đồng bộ tồn kho FBShop/TMDT/Website/POS
  • Đồng bộ tin nhắn từ Facebook và Website
  • Đồng bộ các nhà vận chuyển
  • Đồng bộ các cổng thanh toán Online
 • Lên quy trình quản lý Online Store
  • Quy trình quản lý đơn hàng
  • Quy trình quản lý tồn kho
  • Quy trình quản lý sản phẩm
  • Quy trình quản lý khách hàng
 • Training vận hành hệ thống
  • Training vận hành đơn hàng
  • Traning vận hành quản lý tin nhắn
  • Training vận hành quản lý tồn kho
  • Training vận hành quản lý vận chuyển
 • Training vận hành chatbot Facebook Messenger – Automatic Re-marketing

Hara Plus + Engagement:

 • Website miễn phí theo lĩnh vực tùy chọn tự backup dữ liệu
  • Website có hiệu lực trong 3 tháng
   • Tặng kèm domain.com
   • Tặng kèm hosting
  • Đào tạo quản lý website miễn phí
   • Tặng thêm 3 tháng sau khi hoàn tất khóa đào tạo
 • Lên quy trình xây dựng hệ thống Omnichannel
  • Hướng dẫn xây dựng Fancebok Fanpages
  • Hướng dẫn xây dựng các sàn TMDT
  • Hướng dẫn tạo tồn kho sản phẩm
  • Hướng dẫn tạo gian hàng POS
  • Hướng dẫn gắn LiveChat Facebook vào Website
  • Hướng dẫn tạo tài khoản trên các nhà vận chuyển
  • Hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán Online
 • Lên ý tưởng vận hành hệ thống
  • Đồng bộ Facebook Fanpages
  • Đồng bộ đơn hàng từ các sàn thương mại điện tử
  • Đồng bộ tồn kho FBShop/TMDT/Website/POS
  • Đồng bộ tin nhắn từ Facebook và Website
  • Đồng bộ các nhà vận chuyển
  • Đồng bộ các cổng thanh toán Online
 • Lên quy trình quản lý Online Store
  • Quy trình quản lý đơn hàng
  • Quy trình quản lý tồn kho
  • Quy trình quản lý sản phẩm
  • Quy trình quản lý khách hàng
 • Training vận hành hệ thống
  • Training vận hành đơn hàng
  • Traning vận hành quản lý tin nhắn
  • Training vận hành quản lý tồn kho
  • Training vận hành quản lý vận chuyển
 • Training vận hành chatbot Facebook Messenger – Automatic Re-marketing
 • Xây dựng hệ thống Facebook Fanpages tạo độ phủ cho sản phẩm

Trả lời

Facebook
Youtube
Zalo
Gọi Liêm